Visjon

Kil Friidrett skal være en positiv bidragsyter i fritidstilbudet i Kongsvinger.

Vi skal legge til rette for rekruttering, idrettsglede, motivasjon og lagfølelse for medlemmene i Kongsvinger IL Friidrett.

(Last ned Klubbhåndbok for tiden under redigering)
 

Verdigrunnlag

Leveregler i styret

  • Leveregler for ledere og trenere 
  • Utøverregler 
  • Foreldrevettregler

KIL FRIIDRETT ønsker å arbeide slik

Friidrettstrening for barn skal være lekorientert fordi lek er barns måte å lære på.
Barna skal oppleve friidretten som en trygg arena som gir utfordringer tilpasset den enkeltes ferdigheter.
Barna vil møte trenere som har kunnskap om og evne til å snakke med og forstå barn.
Ros og positive tilbakemeldinger er viktig for at barna skal oppleve mestringsglede.
Fair play, samarbeid og lagaktiviteter er sentralt. Et mål er å gjøre barna mer opptatt av egen mestring enn å sammenligne seg med andre.
Trenings- og konkurransemiljøet skal ha plass til alle, uansett ambisjons- og funksjonsnivå.