Historie

Historikk

Kongsvinger idrettslags historie begynner med stiftelsen av Kongsvinger og Omegns Skiløberforening 31. januar 1892. Skiløberforeningen eksisterte fram til 15. desember 1923, da den gikk sammen med Kongsvinger Idrætsforening. (Kongsvinger Idrætsforening ble stiftet 24. april 1918.) I 1925 ble Arbeideridrettslaget Fram stiftet. Ved idrettsforliket i 1940, fulgte idrettslagene i Kongsvinger sine forbund, og 3. november 1940 gikk Fram og KIF sammen til et lag som tok navnet Kongsvinger Idrettslag.

Den første idrettsbanen lå på Rasta, og i 1925 ble det vedtatt å bygge ny bane på Winsnesløkka. Etter enorm dugnadsinnsats ble Gjemselund stadion tatt i bruk 14. juni 1953. Kongsvinger kommune overtok anlegget i 1964.

Friidretten i KIL hadde en meget aktiv periode omkring midten og slutten av 60-årene. Da stod KIL som arrangør av en rekke mesterskap, både nasjonale og internasjonale.

Etter større krav til økonomisk uavhengighet i gruppene, ble Kongsvinger IL omorganisert til et allianseidrettslag i 1992. Det betyr at KIL Friidrett er organisert som et selvstendig, uavhengig økonomiske sær-idrettslag samtidig som laget fortsatt hører inn under Allianseidrettslaget og må følge dettes lover og rapporteringsrutiner.