Klasseinndeling på stevner

J/ G 6-19 ÅR Klassen bestemmes av den alderen som oppnås i løpet av året ( alder pr31/12)

Tidligere juniorklasser er erstattet av :

Yngre junior=jun19= u20= 19 år og yngre. Vi bruker ikke denne. Vi bruker G19 ( se over)
Eldre junior= jun22 =u23 = 20-21-22 år
Senior er klassen mellom ungdom(jun) og veteraner. altså 23-34 år.
Veteraner begynner ved 35 år og går i 5 års grupper; KV 35-39 - KV 40-49 osv 

I internasjonale mesterskap er det alderen på konkurransedagen ( første dag i stevnet ) som bestemmer klassen,
I nasjonale konkurranser i Norge bestemmes klassen av slder på 31/12