Krav om politiattest

Norges Idrettsforbund har vedtatt at alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits -eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming.
 
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. Krav om politiattest gjelder for alle over 15 år for alle som utfører slike oppgaver.
 
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. Krav om politiattest gjelder for alle over 15 år for alle som utfører slike oppgaver.
 
Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold.
 
Idrettslaget lagrer ikke attesten men noterer ned dato for når den er forevist.
Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
 
I KIL Friidrett er det den som er registret som ansvarlig for politiattester som følger opp ordningen.
 
I 2016 er dette Anders Nupen Hansen, anders@totalsport.no