Krav om politiattest

Norges Idrettsforbund har vedtatt at alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits -eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming.

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/