Styret i KIL Friidrett 2020

Leder : Helene Narvesen Nergaard
Nestleer : Iris Jensen Bringedal 
Sekretær : Gina Holseter 

Styremedlemmer : Jon Andre Kleppe 
                             Pierre Østaard
                             Stine Nilsrud
                             Hilde Duelien 


 
 
 
 
 

Valgkomité

Valgkomitéen er valgt for perioden
Leder : Hege Nybråthen 
​e-post :sylvnybr@online.no
telf 99592822 

Medlem : Krummy Halldorsen
​Varamedlem : Ingunn Fossmellem tlf 48112500