Styret i KIL Friidrett 2023

Leder : Ole Kenneth Olsen
Nestleer : Torgrim Finnsrud
Sekretær : Helene Narvesen 
Kasserer: Hilde Duelien

Styremedlemmer : Pia Søtvedt
                             Stine Nilsrud
                             
 
 
 
 
 

Valgkomité

Valgkomitéen er valgt for perioden
Leder : Hege Nybråthen 
​e-post :sylvnybr@online.no
telf 99592822 

Medlem : Krummy Halldorsen
​Varamedlem : Ingunn Fossmellem tlf 48112500