PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2021

Protokoll fra årsmøte i Kongsvinger IL friidrett 2021

Avholdt på Teams 26.04 

LES