Ekstraordinært årsmøte KIL Friidrett

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i KIL Friidrett

Til alle medlemmer i KIL Friidrett

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte. Årsaken til møtet er at valgkomiteens innstilling til styre som ble lagt frem under ordinært årsmøte den 30. mars 2022 ikke kunne godkjennes, fordi ingen har sagt ja til å ta på seg styreverv. 
Eneste sak på dagsordenen er derfor valg av styremedlemmer til KIL Friidrett. Det må også velges ny valg komitè.
Styret skal bestå av minst 5 medlemmer og 2 varamedlemmer, valgkomiteen har 3 medlemmer og 1 varamedlem.

Ekstraordinært årsmøte vil avholdes tirsdag 24. mai 2022 kl.18 i peisestua på Gjemselund.
Dersom vi ikke får på plass et nytt styre denne gangen heller, kan vi kalle inn til nok et møte. Dersom nytt styre ikke kommer på plass, kan det neste alternativet være å igangsette avvikling av klubben.
Uten styre kan ikke idrettslaget driftes.
Vi håper å unngå dette, og håper så mange som mulig stiller på møtet og takker ja til styreverv i den kommende perioden dersom de får en forespørsel om dette.

Med vennlig hilsen
Styret i KIL Friidrett
Helene Narvesen Nergaard, leder