AVLYST

Styret i KIL Friidrett har besluttet å avlyse alle stevner i 2020 grunnet Covid19 situasjonen som har blomstret opp.

Vi håper situasjonene blir bedre i 2021