Årsmøte 2024

KONGSVINGER IL FRIIDRETT

Innkallelse til årsmøte

Sted: Gjemselund
Dato: Mandag 11. mars 2024
Tid: kl. 19:00

Saksliste:
1. Åpning og godkjenning av de stemmeberettigede.
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Valg av møteleder, sekretær og to stk. til å signere protokollen
4. Årsberetning
5. Regnskap 2023
6. Innkomne saker
7. Medlemskontigent og aktivitetsgebyr 2024
8. Aktiviteter og arrangement 2024
9. Budsjett 2024
10. Valg
Følgende er status for styret:
Leder: Ole Kenneth Olsen, på valg for 1 år
Nestleder: Torgrim Finsrud, på valg for 1 år
Styremedlem: Bjørn Stude, 1 år igjen
Styremedlem: Tidemann Myrvang, 1 år igjen
Styremedlem: Hilde Duelien, på valg
Ungdomsrepresentant: Sindre Nergaard, på valg
Vara: Helene Nergaard, på valg

Velmøtt!