Årsmøte 2023

KONGSVINGER IL FRIIDRETT

Innkallelse til årsmøte

Sted: Gjemselund
Dato: Mandag 27. mars 2023
Tid: kl. 19:00

Saksliste:
1. Åpning og godkjenning av de stemmeberettigede.
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Valg av møteleder, sekretær og to stk. til å signere protokollen
4. Årsberetning
5. Regnskap 2022
6. Innkomne saker
7. Medlemskontigent og aktivitetsgebyr 2023
8. Aktiviteter og arrangement 2023
9. Budsjett 2023
10. Valg
Følgende er status for styret:
Leder: Ole Kenneth Olsen, på valg for 1 år
Nestleder: Torgrim Finsrud, på valg for 1 år
Styremedlem: Stine Nilsrud, på valg for 2 år
Styremedlem: Hilde Duelien, 1 år igjen
Ungdomsrepresentant: Sindre Nergaard, 1 år igjen
Vara: Helene Nergaard, 1 år igjen

Velmøtt!