Innkalling til årsmøte i Kongsvinger idrettslag

Årsmøte i Kongsvinger Idrettslag avholdes i Peisestua på Gjemselund 21.mars.2019 kl.19.00

Saker som et medlem ønskes å ta opp må sendes styret innen 7.mars 2019.

INNKALLINGEN