ÅRSMØTEDOKUMENTER

Årsmøtet i Kongsvinger IL Friidrett avholdes i peisesta på Gjemselund,
18.03.2019 kl.18.00
Saksdokumenter finner du her