ÅRSMØTE I KONGSVINGER IDRETTSLAG

KONGSVINGER IDRETTSLAG har årsmøte på Gjemselund
24.juni kl 18.00

Årsmøtepapirer :