Resuktater fra seriestevne 3 14.juni

Resultater fra Seriestevne 3
http://res.andro.no/resultater.asp?klasse=&ovelse=​14.juni