Forside/Nyheter
Om Kongsvinger IL Friidrett
Trening
Styret
Kontakt oss
Friidrettsøvelsene
Klubbrekorder
Politiattest
Våre stevner

Om Kongsvinger IL Friidrett:

NFIF´s visjon for barne - og ungdomsidretten:
• « Friidrett skal være en attraktiv idrett for barn, ungdom og voksne.
• Friidrett skal fremme og skape idrettsglede, gode holdninger og sunn vinnerkultur.
• Friidrett skal bidra positivt i samfunnet og ta ansvar der det er nødvendig.»

Hovedmål:
• Norsk friidrett skal rekruttere flere barn til gode aktivitetsmiljøer.
• Norsk friidrett skal arbeide målrettet for at flere ungdommer fortsetter i friidretten.
• Fysisk aktivitet er en viktig del av utviklingen av sosial kompetanse. Fysiske aktiviteter gir mulighet for samarbeid, selvkontroll, mestringsfølelse, ansvarlighet, empati, glede og humør.


Kongsvinger IL Friidrett ønsker å arbeide slik:
• Friidrettstrening for barn skal være lekorientert fordi lek er barns måte å lære på.
• Barn skal oppleve friidretten som en trygg arena som gir utfordringer tilpasset den enkeltes ferdigheter.
• Barna vil møte trenere som har kunnskap om og evne til å snakke med og forstå barn.
• Ros og positive tilbakemeldinger er viktig for at barna skal oppleve mestringsglede.
• Fair play, samarbeid og lagaktiviteter er sentralt. Et mål er å gjøre barna mer opptatt av egen mestring enn å sammenligne seg med andre.
• Trenings- og konkurransemiljøet skal ha plass til alle, uansett ambisjons -og funksjonsnivå.

Linker:
Norges Friidrettsforbund
Hedmark & Oppland friidrettskrets
Norges idrettsforbund